Miljö- och trivselregler

  För att alla ska trivas och för att vi ska kunna arrangera detta så har vi några regler som styrelsen vill förmedla.

  • På banområdet samt i depån gäller största möjliga miljöhänsyn.
   • Detta innebär att varje motorcykel som är uppställd på banområdet ha en s.k. miljömatta under sig. Samt vid vilan mellan tiderna .
   • Detta gäller i synnerhet vid tankning, smörjning och andra tekniska åtgärder.
  • I övrigt gäller att man håller rent och snyggt omkring sig och det man har med sig tar man också hem.
  • Under storhelger; Påsk, pingst, midssommar, jul och nyår får ingen körning ske.
   • Innefattar afton, dag som annandag.
  • Miljö- och byggnadsnämndens beslut är tidsbegränsat till att gälla t.o.m 2028-12-31, men dessa reglerna ska följas oavsett.
Scroll to Top