Historia

Historia om SMK Ronneby
SMK Ronneby är en gammal motorklubb, med anor bort i 30-talet, i början på 60-talet började man köra mera organiserat motocross ute i Saxemara.
Sedermera flyttade man ut till Heaby, ca 8 km sydost om Ronneby, där man körde under många år på den klassiska Heabybanan.

Tyvärr så blev det så att man tvingades därifrån 1984, på grund av bl.a. miljöskäl.
Det gjordes en del försök att få igång verksamheten på en del andra platser i kommunen, men tyvärr så kom man aldrig igång ordentligt någonstans.

Så klubben låg vilande till och från fram till 1998, då vi var ett gäng entusiaster som tyckte att nog skulle vi väl ha en motocrossbana här i Ronneby igen.
Men det var lättare sagt än gjort.
Glada i hågen promenerade vi in i kommunhuset, och framförde vår önskan.
Där blev vi blev väl mottagna och anvisade ett område, som skulle kunna tänkas vara lämpligt för vår verksamhet.
Men man kan ju inte bara ge sig ut och test åka där man tycker det verkar lämpligt.
Det ska finnas skriftliga tillstånd från markägaren (kommunen) och miljönämnden, sen måste man ha någon som kan mäta buller.
Sist men inte minst, så måste man informera alla som bor i närheten om tid och plats.

Har man då tur att alla bitar faller på plats, så kan man utföra en testkörning för bullermätning.
Området låg alldeles intill en flygplats, där det flygs både militärt och civilt flyg.
Så där fanns ju redan bullret, tyckte både klubbens styrelse och våra vänner i kommunhuset.
Men se det tyckte inte invånarna i Hasselstad, som tyckte att det bullrade alldeles för mycket, för att de skulle kunna vistas ute när vi var där och testkörde!.

Enligt mätningar på vårt buller så hamnade vi på ca. 56 dBA.
Som en referens så kan man jämföra med att ett normalt samtal, mellan 2 personer ligger på ca. 60-65 dBA.

Självklart så skulle SMK Ronneby ha en bana tyckte de allihop, men inte här sa ordföranden i samhällsföreningen, det bullrar för mycket.
Efter en massa diverse möten och sittningar så var det bara att börja om från början.
Fast nu fick vi leta upp lämpliga ställen själva.

Och tro mig, vi har gått igenom hela södra Ronneby kommun, efter ställen som skulle kunna vara lämpliga,
men det finns ju små torp överallt, eller så är det något annat
.
Till slut så hittade kommunen i alla fall ett ställe som skulle kunna vara lämpligt.
Efter en diskussion i styrelsen, så beslöt vi att endast testköra med motorcyklar upp till 85cc, för att kanske då få igenom ett bullertest.
Sagt och gjort, in med ansökningar till de berörda, och information till de närmast boende.

Vi testkörde den 12 december 2001, och fick strålande mätvärden på decibel mätaren.
Under våren gick det igenom kommunens kvarnar, och den 1 juni 2002 hade vi invigning på våran Sörbybana

Scroll to Top